Gedragscode


Als vereniging hechten wij grote waarde aan een veilige omgeving voor onze leden. Zowel staf als bestuur zetten zich hiervoor actief in. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in aandacht voor veiligheid van het gebouw en de gebruikte materialen. Daarnaast wordt actief ingezet op een fysiek en sociaal veilige omgeving voor onze leden. Hiertoe heeft onze vereniging een tweetal hulpmiddelen.

Allereerst beschikken al onze staf- en bestuursleden over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Door Justis, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Justitie, zijn zij gescreend op hun (justitieel) verleden. Ook voor nieuwe vrijwilligers wordt deze VOG aangevraagd zodra men actief wil worden binnen onze vereniging. Meer infomatie omtrent de VOG kunt u vinden op https://www.justis.nl/producten/vog/,

Daarnaast moeten alle staf- en bestuursleden zich houden aan onze Gedragscode en deze te ondertekeken. Deze Gedragscode maakt onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement en vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht. In het Wetboek zijn alleen de juridische grenzen ten aanzien van de omvang met minderjarigen aangegeven. De Gedragscode gaat verder en geeft een formele status aan (on)gewenste omgangsvormen tussen vrijwilligers en (jeugd)leden.

Voor vragen en meldingen over gedrag dat niet in lijn is met onze Gedragscode zijn binnen de vereniging twee vertrouwenspersonen aangesteld. Op basis van richtlijnen van Scouting Nederland is de Groepsvoorzitter per definitie de aangewezen persoon om de Gedragscode ta handhaven en meldingen te (laten) onderzoeken. Op dit moment is Ger van der Sterren onze Groepsvoorzitter en dus ook vertrouwenspersoon. Daarnaast is ook Tessa Stickelbroeck (staflid Welpen-meiden) als vertrouwenspersoon binnen onze vereniging actief.

De Gedragscode met nadere toelichting kunt u hier inzien. Mocht u hierover nog vragen hebben of graag in contact komen met één van onze vertrouwenspersonen kunt de contactinformatie opvragen bij het secretariaat.

Links