Organisatie


Scouting St. Willibrordus Treebeek is opgericht in 1946 en bestaat dus al meer dan 70 jaar! Vanaf de oprichting tot 2001 was de vereniging alleen bedoeld voor jongens. Sinds 2001 zijn er, na het verdwijnen van de Treebeekse meisjesscouting Marie-Adelheid, ook vele meiden binnen onze vereniging actief.
Onze vereniging heeft een rijke historie waarvan op deze site ook binnenkort meer te vinden zal zijn. Mocht u nog zaken hebben die interessant kunnen zijn voor ons archief dan horen wij dat graag!

Vereniging

De jeugdleden van onze scouting zijn formeel lid van onze groepsvereniging. Deze vereniging wordt bestuurd door het Groepsbestuur. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording over het afgelopen jaar aflegt, en de plannen voor het nieuwe jaar kenbaar maakt. Het bestuur behartigt de belangen van alle leden, ouder, stafleden en overige vrijwilligers. Zij onderhouden het contact met de regio en andere groepen en vertegenwoordigen de vereniging waar dat nodig is.

De vereniging kent daarnaast de Groepsraad. Hieraan nemen allen stafleden deel en wordt voorgezeten door de groepsvoorzitter. Hierin worden de afspraken tussen de speltakken onderling en met het bestuur gemaakt. De gezamenlijke activiteiten worden hierin gepland en er wordt overlegd over verbeteringen voor onze vereniging. Mocht u hierbij eens aanwezig willen zijn kunt u zich aanmelden bij de groepssecretaris.

Stichting

Naast de vereniging bestaat er ook nog een stichting. Deze stichting heeft tot doel de vereniging te faciliteren en de middelen van de vereniging te beheren. Zij zijn formeel huurder van het gebouw, regelen de facilitaire zaken beheren de materialen. Hierdoor kan de vereniging en de staf zich volledig richten op de voornaamste reden van ons bestaan: Jongens en meiden van 5 tot 23 jaar uitdagen!

Verhuur
Het terrein en de gebouwen van onze vereniging zijn niet beschikbaar voor veran huur. Zowel voor eendaagse activiteiten als overnachten is het niet mogelijk hiervan gebruik te maken. Ook materiaal wordt door onze vereniging niet verhuurt. Mocht u hier toch een vraag over willen stellen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Gedragscode

Sponsoren

add-readshop add-howa add-huisman add-hd